Może czerwone, 1974

Series
The Artistic Program Centre Duniko
ID 1579469472193-X1RGrmI5