Wincenty Dunikowski-Duniko , 1993

Place
Galeria Północna BWA Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich Szczecin
Curators
Lech Karwowski
ID 1574761988867-PesGbJUZ