The art of young people, 1977

Place
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej w Budapeszcie
Dates
July, 1977
Participating artist
Adam Myjak, Antoni Porczak, Jan Burnat, Adam Wisołkowski, Małgorzata Iwanowska, Ewa Makowska-Laskowska, Wojciech Krzywobłocki, Edward Dwurnik, Wiesław Paczkowski, Bronisława Bąk, Zygmunt Rytka, Zdzisław Sosnowski, Fredo Ojda,
Curators
Wincenty Dunikowski -Duniko
ID 1574858632818-H-MKeCIG