In Tribute of Henryk Stażewski, 1990

Place
Galeria Studio, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Chełm, Poland
Curators
Bożena Kowalska
ID 1574767282903-ViJWGBNj