Być znaczy być przeciw, 1972

Series
Center of Art Programming Duniko
ID 1575286586082-6cbonOtF