“Art spożywcze, Ktokolwiek wie”, Wystawa w sklepie mięsnym, Nowa Ruda, 1973

Series
Center of Art Programming Duniko
ID 1575465220100-wGxLR04P