Art spożywcze. Ktokolwiek wie. Exhibition in a butcher's shop, Nowa Ruda, 1973

Series
The Artistic Program Centre Duniko

photo by Hubert Romanowski

ID 1575465347563-Kdiw4e0v